Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποι και οι αξίες μας. Εργαζόμαστε ομαδικά, ενώ μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για την επίλυση προβλημάτων και τη προσπάθεια για τη παροχή πρακτικών, οικονομικά αποδοτικών λύσεων στις ανάγκες των πελατών μας.Διατηρώντας μια κουλτούρα διαρκούς μάθησης, η METRON προσλαμβάνει εξαιρετικούς ανθρώπους και επενδύει στη συνεχή ανάπτυξή τους. 

 

Αθανάσιος Τσάκλης  Partner - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  atsaklis@metronauditing.gr

Αθανάσιος Τσάκλης
Partner - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
atsaklis@metronauditing.gr

Δημήτριος Πλασταράς  Partner - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  dplastaras@metronauditing.gr

Δημήτριος Πλασταράς
Partner - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
dplastaras@metronauditing.gr

Ευγενία Κουκαρούδη  Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια  ekoukaroudi@metronauditing.gr

Ευγενία Κουκαρούδη
Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια
ekoukaroudi@metronauditing.gr

Κωνσταντίνος Στεργίου  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  kstergiou@metronauditing.gr

Κωνσταντίνος Στεργίου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
kstergiou@metronauditing.gr


 

Οι Αξίες μας

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η METRON προσφέρει υψηλής ποιότητας, οικονομικά αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε ανταγωνιστικές τιμές με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη, τέτοια ώστε να του επιστραφεί πολλαπλάσια η πρωταρχική του επένδυση.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Παραδίδουμε κάθε έργο εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και πάντα πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητος για τις οποίες είμαστε γνωστοί, ανεξάρτητα από την πίεση του χρόνου ή το μέγεθος της εργασίας. Κατά το έργο μας υπάρχει πάντα συνεχής και εποικοδομητική επικοινωνία με τον πελάτη.

3. ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
Η εντιμότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή συνεργασία με τους πελάτες μας και για κάθε άλλη λειτουργία μέσα στην εταιρία μας.
Διατηρούμε πάντα τα πρότυπά μας και δεν αποκλίνουμε από τις αρχές μας για τον οποιοδήποτε λόγο. Επιλέγουμε να μην αναλάβουμε ένα έργο όταν οι όροι του θέτουν σε κίνδυνο κάποια από τις αξίες μας.
Η αντικειμενικότητα είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για τη METRON. Έγκυρα δεδομένα, αυστηρή ανάλυση, εξωτερικές προοπτικές, εντοπισμός βασικών αιτιών, και κατηγορηματική λογική χρησιμεύουν ως βάσεις για την αντικειμενική λήψη αποφάσεων. 

 

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας;

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα της METRON, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και επισυνάψτε τη συνοδευτική επιστολή σας στο metron@metronauditing.gr ή καλέστε μας στο 2310 476700.